O veřejné hodiny se v Jablonci nad Nisou staraly Technické služby města
a ty si na tuto práci zaměstnávaly ve vedlejším pracovním poměru hodináře.

K 31. 3. 2003 však byla ze strany Technických služeb města Jablonce ukončena
činnost údržby a oprav věžních a ostatních veřejných hodin ve městě, protože
nové vedení TSMJ usoudilo, že tato činnost do jejich kompetence nepatří:
'Majitelé dotyčných objektů nechť si tyto služby zařídí individuálně.'
Nezbylo tedy než obejít všechny úřady a církve, kdeže tyto věžní hodiny mají
a dohadovat se o možnostech hodinářského servisu.

Starokatolický kostel na náměstí Boženy Němcové se prozatím stará o věžní hodiny
zcela jakousi svépomocí a na kostele Církve Československé Husitské
se Náboženské obci CČSH teprve v dubnu 2004 podařilo sehnat od města
částečné prostředky na údržbu věžních hodin. Zastávají názor, že veřejné hodiny
v centru města by snad nemusely být pouze záležitostí církve
(na hodiny přece nekoukají pouze věřící), ale že by se snad na financování údržby
vzácných věžních hodin mohlo podílet i město.

V současné době (květen 2004) mají servis hodin zajištěny:
Městský úřad pro radniční věž a hodiny na věži Veřejné knihovny,
nově rovněž pro hodiny na kostele Svaté Anny, jenž se stal majetkem města.
Dále Římskokatolická farnost pro kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
na Horním náměstí a pro kostel Seslání Ducha Svatého v Rýnovicích.
Od června 2004 již i kostel Farského.
•    ÚVOD_ 
•   PRACOVNÍ
•  Věžní hodiny
•  technicky
•  aktuality
•  obrázky
•  Specialitky
•  Docházkové
•  OSOBNÍ
•  CB + PC
•  fotografování
•  pejsek
VĚŽNÍ HODINY 'ÚŘEDNĚ'...
LOGO ® Servis časoměrných zařízení
•  úředně
S Č Z
•  ODKAZY
•  KE STAŽENÍ
•  KONTAKT
E-mail pro:  MZ(z)HODINYJBC.EU  [ hodinář do domu ]
•  Bydlení  !
[CNW:Counter]